Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.
Gặp chúng tôi tại
Vị trí 1:
Giờ làm việc mới - Bắt đầu từ tháng 6 năm 2021
510 East Broadway St., Long Beach, CA 90802
Điện thoại: (562) 495-5999
Thứ Ba-Thứ Bảy, 11AM - 3PM
Chủ Nhật-Thứ Hai, ĐÓNG CỬA
🔴 Chúng tôi tạm thời giảm giờ làm việc tại Broadway do thiếu nhân viên.
Vị trí 2:
5295 East 2nd St., Long Beach, CA 90802
Điện thoại: (562) 342-4665
Chủ Nhật - Thứ Năm, 11 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy, 11 giờ sáng - 9 giờ tối
Thứ Hai, 3 giờ chiều - 8 giờ tối